Штрафні санкції та пеня за несвоєчасну сплату єдиного податку юридичною особою.

Взято на сайті ДПІ (єдина база податкових знань). Можна зателефонувати на гарячу лінію — телефон 0 800 501007 задати питання і дізнатися який код відповіді.

Наприклад, код цієї відповіді — 240.11, де 240 — категорія, а 11 — підрозділ.

Сам сайт ДПІ з базою податкових знань тут http://sts.gov.ua/ebpz/

Чи застосовуються до ЮО — платників ЄП ( четвертої та шостої груп) штрафні санкції,

якщо грошове зобов’’язання, зазначене у податковій декларації, не сплачено таким платником у встановлені чинним законодавством строки?

Відповідно до пункту 113.3 статті 113 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – Кодекс) штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України.
Згідно з пунктом 126.1 статті 126 Кодексу у разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: 
 при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
  при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.
Відповідно до пункту 300.1 статті 300 платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.
Разом з тим, абзацом 2 пункту 7 підрозділу 10 розділу ХХ „Перехідні положення” Кодексу визначено, що штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.
Враховуючи вищезазначене, у разі несплати суми грошового зобов’язання у встановлені чинним законодавством строки до платників єдиного податку – юридичних осіб застосовуються штрафні санкції у розмірі, встановленому пунктом 126.1 статті 126 Кодексу.

Тепер пеня. В базі податкових знань інформації на момент написання цієї статті інформації не було, але оператор горячої лінії назвав номер та дату наказу до інструкції, яка регламентує це питання, а саме: №953 від 17.12.2010 р.

Інструкція
про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби

Коротко:

2.1. Пеня нараховується:

2.1.1 після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу.

Нарахування пені розпочинається:

при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків — від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного Кодексом;

2.3. Нарахування пені закінчується:

2.3.1 у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного казначейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов’язань;

2.6. Пеня, визначена підпунктом 2.1.1 пункту 2.1 цього розділу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Приклад нарахування пені при погашенні податкового боргу

Платник податків 04.01.2011 здійснює сплату платежу до бюджету у сумі 250000 гривень.

При цьому платник податків має податковий борг у сумі 20000 грн., який виник у зв’язку з несплатою податкового зобов’язання, останнім днем граничного строку сплати якого було 19.11.2010.

Відповідно до підпункту 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 Кодексу після закінчення встановленихКодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня.

Згідно з пунктом 129.4 статті 129 Кодексу пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

Нарахування пені здійснюється у день фактичного погашення податкового боргу (частини податкового боргу).

Розрахунок пені на суму погашеного податкового боргу 20000 грн. за період з 22.11.2010 по 03.01.2011 включно здійснюється таким чином.

Припустимо, що облікова ставка Національного банку України, яка діяла на момент виникнення податкового боргу (станом на 19.11.2010), дорівнювала 7,75 %, на момент погашення (станом на 04.01.2011) — 6,00 %.

Облікова ставка Національного банку України - http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647

У розрахунку використовується облікова ставка Національного банку України, яка є більшою. У наведеному прикладі ставка дорівнює 7,75 %.

Сума пені розраховується за такою формулою:

епогашення податкового боргу х Kднів : 100 % х UНБУ х 1,2

Y =

_____________________________________________________________,

R

 

де:

Y — сума пені, що нараховується на фактично погашену суму податкового боргу (завжди округлюється до другого знака після коми);

епогашення податкового боргу - фактично погашена сума податкового боргу;

Kднів - кількість днів затримки сплати податкового зобов’язання;

UНБУ - більша з облікових ставок Національного банку України, що діяли на день виникнення податкового боргу або на день його (його частини) погашення;

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % річних UНБУ;

R — кількість днів у календарному році.

У цьому прикладі:

20000 х 43 : 100 % х 7,75 % х 1,2

Y =

___________________________________________,

365

 

де Y = 219,12 гривень.

Отже, нарахована платнику податків пеня складає 219,12 гривень.

3.2. При погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує такий платник податку, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов’язання. У разі повного погашення суми податкового боргу кошти, що сплачує такий платник податку, в наступну чергу зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу зараховуються в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановлену цим пунктом черговість платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), орган державної податкової служби самостійно здійснює такий розподіл такої суми у порядку, визначеному цим пунктом.

У разі наявності у платника податку податкового боргу органи державної податкової служби зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеного платником податків.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


*

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>